نرخ موسسه

                   نرخ حق التدریس به ازای یک ساعت به تومان (در منزل شما) 

        

              شهریه بر اساس وضع مالی خانواده به صورت اقساط دریافت میگردد

 

 

  مقطع  تحصیلی    ممتاز  فوق ممتاز   کادر ویژه   تضمینی   کادر تخصصی  
 ابتدایی    و   سواد آموزی  ۳۰۰۰    ۳۵۰۰        ۴۰۰۰   ۵۵۰۰      ۶۵۰۰
 تیز هوشان     ---      ---   ۶۰۰۰     ۷۰۰۰    ۱۰۰۰۰    
راهنمایی  ۳۵۰۰   ۴۰۰۰   ۴۵۰۰ ۵۵۰۰         ۶۵۰۰
 اول و دوم   دبیرستان  ۴۰۰۰   ۴۵۰۰   ۵۰۰۰  ۶۵۰۰      ۷۵۰۰
 سوم دبیرستان  ۴۵۰۰   ۵۰۰۰    ۶۵۰۰  ۷۵۰۰          ۹۰۰۰ 
 کنکور و پیش دانشگاهی   ۵۰۰۰    ۵۵۰۰   ۶۵۰۰   ۸۰۰۰      ۱۲۰۰۰
 دروس  دانشگاهی و کارشناسی ارشد     ---    ۷۵۰۰   ۸۵۰۰  ۱۰۵۰۰      ۱۳۰۰۰
 مکالمه زبان های بین المللی     ---    ۴۰۰۰   ۵۰۰۰   ۷۰۰۰      ۸۰۰۰
   کامپیوتر   ۳۰۰۰    ۴۰۰۰   ۴۵۰۰   ۵۵۰۰       ۶۵۰۰
 موسیقی و نقاشی   ۲۵۰۰    ۳۵۰۰   ۴۰۰۰   ۴۵۰۰        ۶۰۰۰
   مشاوره   برنامه ریزی     ---    ۵۰۰۰   ۷۵۰۰     ---      ۱۰۰۰۰
 

                        شهریه کلاس های تک جلسه ای و رفع اشکال توافقی 

 

                                          کادر حرفه ای : شهریه توافقی 

 

                                                                         این نرخ در طی زمان قابل تغییر است